Vi benytter cookies for at forbedre din oplevelse af IBCs webshop, for at vurdere brugen af de forskellige elementer på siden, og som brug i vores markedsføring af IBC.
Ved at klikke på accept, accepterer du vores brug af cookies på ibcshop.dk
Vilkår

VEJLEDNING IBC SHOP

IBC webshop bruges til køb af printkvoter samt materiale til undervisningsbrug, billetter mv. til personale, kursister og elever.

Betalingsmetoder

Der kan betales med følgende kreditkort på websiden:
Dankort, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, Union Pay og American Express.
 

Gebyr

Fra 1. januar 2018 er reglerne for surcharging ændret. Der opkræves ikke betalingsgebyr, når du betaler med kort, som er udstedt indenfor EU.

Ændring af priser og vilkår

Vilkår- og prisændringer varsles via linket "Leveringsbetingelser og vilkår".

SÆRLIGT VEDR. PRINT

Sådan fungerer kortet til print:
Hver gang du overfører beløb, tillægges det indbetalte beløb din printsaldo. Og hver gang du printer, fratrækkes din printsaldo beløbet, svarende til størrelsen af printet.
Når din saldo er 0 kr., kan du ikke længere foretage print.

Saldooplysning print

Du kan til enhver tid se din saldo på printsystemets webside printsaldo.ibc.dk.

Reklamationer

For at du kan påberåbe dig, at printsaldoen ikke stemmer overens med det overførte beløb, skal du - hurtigst muligt, efter fejlen er opdaget - anmelde fejlen til IBC på e-mail servicedesk@ibc.dk med oplysninger om cpr. nr., brugernavn og tilgodehavende beløb.

Tilbagebetaling af printsaldo

Ved studiestop, fratrædelse, ophør af praktik etc. udløber dit studie-/medarbejderkort.

Du er selv ansvarlig for at hæve evt. indestående beløb (printsaldoen).

Indestående kan ikke udbetales som kontanter. Såfremt indestående ønskes overført til konto i pengeinstitut, fratrækkes kr. 50 i ekspeditionsgebyr – send mail til servicedesk@ibc.dk med oplysninger om cpr. nr., brugernavn samt bankkonto (registrerings- og konto nr.), hvortil pengene skal overføres – restsaldoen kan kræves tilbagebetalt inden kortets udløb og op til et år efter.

Misbrug, hæftelse og ansvar

Du er selv ansvarlig for at få spærret dit kort hurtigst muligt, hvis dette bortkommer. Ved mistanke om misbrug af kortet /kontoen, bedes du omgående gøre IBC opmærksom herpå ved at ringe på telefon 72 24 19 50 eller maile til servicedesk@ibc.dk. IBC kan ved mistanke om misbrug - det kan være mistanke om misbrug fra din side eller anden part - altid spærre kontoen.

IBC dækker ikke ved misbrug.

Registerpolitik

Ingen personlige oplysninger der registreres i denne webshop, bliver på noget tidspunkt overdraget eller solgt til tredjemand. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt.

Kontaktinformation

IBC International Business College
Birkemosevej 1
DK-6000 Kolding
TLF. 72241950
CVR. NR. 19954617